Incontinentiehulp

Incontinentie heeft een belangrijke invloed op de patiënt en zijn omgeving.

Ongecontroleerd urine- of stoelgangverlies is vervelend. Er bestaat een verhoogde kans op urineweginfecties en aan incontinentie zijn eveneens hogere kosten voor de patiënt verbonden, toegenomen belasting van de mantelzorger, enz. Wij zoeken samen met jou naar een geschikt hulpmiddel zoals bv. een verband of broekje. Hierbij hechten we veel belang aan je comfort.

Vaak denken mensen dat incontinentie deel uitmaakt van het normale verouderingsproces. Als referentieverpleegkundige incontinentie kunnen we samen met de huisarts bekijken of er nog onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn. We zoeken hierbij samen naar de meest gewenste resultaten en de beste oplossingen.

Contacteer ons