Thuisverpleging blijft de meest gecontroleerde sector

Quality control

Als we naar de controles kijken, en we bekijken enkel de gecontroleerde zorgverstrekkers en instellingen, dan valt direct op dat de thuisverpleging met 71 op de 244 controles ( 29 %) alweer de meest gecontroleerde groep zijn. De tweede in de rij: de ziekenhuizen, instellingen, diensten of zorgcentra volgt al op 49 controles (20%) en bepaalde groepen hebben amper controles.

Respect voor zorg is niet alleen nodig tijdens een crisis

De discussie of België en/of Vlaanderen de coronacrisis goed heeft aangepakt is volop aan de gang. De zorgsector kijkt echter al verder en wil dat de crisis een hefboom wordt om betere werkomstandigheden te onderhandelen. Maar wat betekent dat ? Meer verdienen, meer handen aan het bed, meer respect, meer … ?