Thuiszorgorganisaties slaan de handen in elkaar om samen ‘cohortzorg’ aan te bieden. Dat is zorg uitgevoerd door een vast team van zorg- en verpleegkundigen dat langskomt bij personen die besmet of vermoedelijk besmet zijn met het coronavirus. De sector krijgt daarvoor ondersteuning van de Vlaamse overheid, zo meldt Familiehulp.

Duizenden medewerkers van de gezinszorg en de thuisverpleging zijn ook nu nog dagelijks in de weer om bij mensen thuis een passende zorg en verzorging te verlenen, klinkt het.

Enkele honderden van deze zorgkundigen hebben nu aangegeven bereid te zijn om – over openbare en private zorgorganisaties heen – hun rol van thuisverzorger bij besmette personen op te nemen. Dit zouden ze al een tijdje doen, maar dat wordt vanaf vandaag officieel. De cohortteams zullen niet enkel georganiseerd worden voor mensen thuis, maar kunnen ook worden ingezet in de woonzorgcentra, schakelcentra en andere zorginstellingen. De gezinszorg en thuisverpleging willen solidair helpen de uitzonderlijke noden te lenigen.

Zorglijnen

Bovendien worden er binnen de samenwerking ook coronazorglijnen opgestart. Zorgverleners binnen de eerstelijnszones kunnen 24/7 terecht op één 0800-nummer per provincie voor de inschakeling van gezinszorg en thuisverpleging bij besmette patiënten. Zo zal er snel geschakeld kunnen worden tussen de verschillende diensten en organisaties.

Elke organisatie neemt een rol op naar coördinatie, opvolging of dispatching. Het gaat om het Wit-Gele Kruis Vlaanderen, Mederi, het Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen, Familiehulp, Zorggezind en i-mens.

“De cohortzorg krijgt daarvoor de volle steun van de overheid en dat is cruciaal”, zegt Stefaan Berteloot, directeur van koepelorganisatie Zorggezind. “Alle mogelijke obstakels om efficiënt te kunnen samenwerken, hebben we met de steun van Vlaanderen kunnen wegwerken.”

“Door samen te werken, bundelen we onze krachten én alle materialen. Dat zal nodig en nuttig blijken om zeer efficiënt om te gaan met het schaarse beschermingsmateriaal”, zegt ook Lucien Speeckaert, voorzitter van het Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen nog.